Sunday, June 28, 2009Scene masa 6 anak murid Pendeta Arif fight dengan 6 anak murid Andika Sakti
Sang Guna, Perkasa, Jempol, Sali, Agam dan Adi Jaya. Bitara tiada

No comments:

Post a Comment